برگزاری جلسه سی و دوم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه سی و دوم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به صورت تلفیقی حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این جلسه رئیس و معاون پژوهشی دانشکده های مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی صنایع و سیستم ها و فنی و مهندسی به‌عنوان میهمان حضور داشتند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 7:30 تا 9:30‌ یک‌شنبه 12 بهمن سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 10:00 – 99/11/12