برگزاری جلسه سی و سوم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه سی وسوم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به صورت تلفیقی حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این جلسه رئیس و معاون پژوهشی دانشکده‌های علوم پزشکی، علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی، علوم بین رشته‌ای به‌عنوان میهمان حضور داشتند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 7:30 تا 9:30‌ یک‌شنبه 26 بهمن سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

10:00 – 99/11/26