برگزاری سومین روز از مرحله‌ی دوم داوری دومین دوره‌ی جشنواره‌ی ملی کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال

سومین روز از مرحله‌ی دوم داوری دومین دوره‌ی جشنواره‌ی ملی کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال در روز‌ شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ با محوریت طرح‌های حوزه‌ی تولیدی و صنعتی برگزار شد.

پس از گذراندن فرآیند پایش اولیه و داوری مرحله اول زیر نظر اعضا هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، ۴۰ طرح از میان ۴۳۷ ثبت‌نامی به مرحله‌ی دوم داوری راه یافتند.

داوری امروز ارزیابی طرح‌های صنعتی را به خود اختصاص داده بود، برگزیدگان این مرحله به صورت مجازی طرح خود را در برابر هفت داور متخصص حاضر در سالن شیخ‌بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه داده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

۴۰ طرح به مرحله دوم جشنواره راه یافته اند که در چهار روز و در چهار گروه متفاوت، با حضور داوران متخصص علمی، فنی و کسب‌وکاری بایکدیگر به رقابت می‌پردازند.

ساعت 10:00 – 99/09/23