برگزاری چهل و پنجمین شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

چهل و پنجمین شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر فرهاد دانشجو، رئیس پارک، دکتر حسین نادری‌منش، دکتر ابوالقاسم سرآبادانی، مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه، دکتر امیر عبداله‌زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر حمیدرضا شاهوردی، مشاور رئیس پارک، دکتر ابراهیم پورجم، هیأت‌علمی دانشگاه، دکتر عبدالرضا نبوی، هیأت‌علمی دانشگاه، دکتر محمد گودرزی‌نیک، مدیرحوزه ریاست پارک و مهندس حامد ابراهیمی معاون فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این جلسه با رویکرد حمایت و پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و ارائه پیشنهادات در خصوص طرح‌های دستیار فناوری و مدرسه کارآفرینی تشکیل و با استقبال اعضای محترم شورا همراه شد.

این نشست به‌صورت حضوری در ساعت 15 تا 17 شنبه 7 خرداد سال جاری در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.