چهل و هشتمین شورای فناوری پارک

برگزاری چهل و هشتمین شورای فناوری پارک

چهل و هشتمین شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس پارک، دکتر حسین نادری‌منش ضمن تشریح دستاوردهای پارک در خصوص سیاست‌های توسعه‌ای و چشم اندازه بلندمدت پارک صحبت کردند.

در ادامه معاون برنامه‌ریزی و توسعه، دکتر رسول ناصری در مورد سه پردیس جدید پارک و پیشرفت‌های این سه پروژه گزارشی به اعضای شورا دادند همچنین معاون فناوری، مهندس حامد ابراهیمی در رابطه با موارد پژوهشی پارک مواردی را بیان نمودند.

24 مهر 1401