برگزاری پنجمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

برگزاری پنجمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

پنجمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور نازنین داراب زاده، مدیر حوزه ریاست، حامد ابراهیمی، معاون فناوری و محمدصادق سبط الشیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و کارشناس مربوطه برگزار شد.

در این کمیته، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته، موانع و محدودیت‌های پیش رو و برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی برای پیشبرد اهداف در ناحیه نوآوری مدرس ارائه شد.

این جلسه در ساعت 8:30 تا 10:30 صبح روز سه‌شنبه 21 بهمن سال جاری در سالن جلسات ساختمان گرد آفرید برگزار شد.

ساعت 14:00 – 99/11/21