جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک با موضوع ناحیه نوآوری تربیت مدرس

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک با موضوع ناحیه نوآوری تربیت مدرس در ساعت 10 روز یک‌شنبه مورخ 25 خردادماه 99 با حضور رئیس پارک و اعضای محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/03/25