اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پار‌ک‌های علم و فناوری
حمایت پارک از شرکت‌کنندگان اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پار‌ک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری ایران

انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با میزبانی پارک علم و فناوری مازندران در نظر دارد، اولین کنفرانس ملی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق نوآوری با عنوان «انقلاب چهارم صنعتی، اکوسیستم نوآوری ایران- فرصت‌ها و چالش‌ها» را برگزار کند.

با توجه به اهمیت حضور در اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، باهدف ارتقا سطح آگاهی درباره پارک‌های علم و فناوری و فعالیت‌های مرتبط و نظر به اهمیت شبکه‌سازی مناسب برای فعالیت فناوران در بستر این کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هزینه ثبت‌نام و ایاب و ذهاب برای شرکت در کنفرانس نامبرده را پرداخت می‌کند.

این حمایت برای فناورانی است که با افیلیشن پارک مقاله خود را ارسال کنند. در رابطه با سایر افراد، ذکر حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در متن مقاله، کفایت می‌کند.

محورها

  • مدیریت نوآوری، منابع انسانی و خدمات مالی در انقلاب چهارم صنعتی
  • وضعیت کنونی و آینده فین‌تک، بلاک‌چین و رمز ارزها در ایران
  • فرصت‌ها و چالش‌های ایران در عصر انقلاب چهارم صنعتی
  • هوش مصنوعی و صنایع هوشمند در انقلاب چهارم صنعتی
  • نوآوری‌ها و فناوری‌های برافکن در انقلاب چهارم صنعتی
  • الزامات پیاده‌سازی انقلاب چهارم صنعتی در کشور
  • مؤلفه‌های اصلی انقلاب چهارم صنعتی

مهلت ارسال مقاله: روز جمعه مورخ 31 مردادماه 99
زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 13 و 14 اسفندماه 99
محل برگزاری: مازندران، هتل میزبان بابلسر
آدرس دبیرخانه: مازندران، ساری، خیابان طبرستان، پارک علم و فناوری مازندران
شماره تماس: 33109599-011