جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت 10:30 روز یک‌شنبه مورخ 8 تیرماه 99 با حضور رئیس پارک و اعضای محترم کمیته برنامه راهبردی به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/04/08