برگزاری هفتمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

هفتمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس به صورت حضوری و مجازی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور مسعود ابراهیمی، رئیس پارک، نازنین داراب زاده، مدیر حوزه ریاست پارک، حامد ابراهیمی، معاون فناوری و محمدصادق سبط الشیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و برگزار شد.

در این کمیته، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته، موانع و محدودیت‌های پیش رو و برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی برای پیشبرد اهداف در ناحیه نوآوری مدرس ارائه شد.

همچنین به اهمیت موضوع تبلیغات عمومی و گسترده اشاره و راهکارهایی در خصوص شبکه-سازی تمامی اعضای ناحیه نوآوری مدرس و شهروندان ساکن در محدوده، به‌منظورانتشار و اطلاع‌رسانی اخبار، رویدادها و دوره‌های آموزشی، طراحی و ارائه شد.

در خاتمه، به اخذ تدابیر لازم به‌منظورافتتاحیه‌های پیش‌روی مراکز نوآوری، فناوری و شتابدهنده‌های مستقر در ناحیه نوآوری مدرس، پرداخته شد.