برگزاری جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، در این جلسه رئیس و مدیران پارک در مورد موضوع ناحیه نوآوری و استقرار شتاب‌دهنده‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 8:30 یک‌شنبه 5 مرداد سال جاری برگزار شد.

ساعت 11- 99/05/05