تقدیر قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری، دکتر مهدی کشمیری از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

دکتر مهدی کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری طی نامه‌ای از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در خصوص دبیرخانه رویداد هم‌سرمایه گذاری تقدیر کرد.

متن این نامه به شرح زیر و خطاب به دکتر مسعود ابراهیمی رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تربیت‌مدرس است:

وظیفه خود می‌دانم مراتب تقدیر و سپاس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تلاش‌های صمیمانه جنابعالی و همکاران محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس را در استقرار دبیرخانه رویداد هم‌سرمایه گذاری در هفته پژوهش و فناوری سال جاری و پیگیری این رویداد اعلام دارم.

توفیق روز افزون جنابعالی و همکاران محترم در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس را از خداوند متعال خواستارم.

ساعت 10:00 – 15/10/99