تصویب طرح جامع پارک علم و فناوری مدرس در نشست هیأت‌امنای دانشگاه

در جلسه هیأت‌امنای دانشگاه که دوشنبه 22 دی سال جاری به‌صورت مجازی برگزار شد، طرح جامع پارک علم و فناوری مدرس؛ پردیس پژوهش به تصویب رسید.

طراحان این طرح به‌منظور دستیابی به چشم‌انداز مناسب، اقداماتی نظیر نظرسنجی در خصوص چشم‌انداز طرح از دیدگاه مسئولان پارک، دانشگاه و خبرگان را انجام داده و چشم‌انداز طرح در اسناد فرادست و موازی و برخی از تجربیات جهانی و داخلی را موردبررسی قراردادند.

در این راستا سند چشم‌انداز تهران ۱۴۰۴، سند طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران به‌عنوان قطب علمی تحقیقاتی، قطب تفریحی-گردشگری و قطب توسعه اقتصادی، سند طرح تحول راهبردی دانشگاه و برنامه راهبرد پارک علم و فناوری دانشگاه بررسی‌شده است.

همچنین به‌منظور استفاده از تجربیات جهانی و داخلی برخی از پارک‌های علم؛ همانند پارک علم آکسفورد، کمبریج، زوریخ، بارسلونا… و پارک علم و فناوری پردیس تهران موردبررسی قرارگرفته‌اند. خروجی این طرح در قالب طرح جامع پارک علم و فناوری مدرس (پردیس پژوهش واقع در دانشکده کشاورزی) در اختیار هیأت‌امنای دانشگاه قرار گرفت.

گفتنی است مساحت کل پارک علم و فناوری مدرس ۴۶۱۵۱,۰۵ مترمربع است و قابلیت پذیرش جمعیتی حدود ۴ هزار نفر را دارد.

ساعت 9:00 – 99/10/27