بررسی طرح معماری شرکت موج نیرو
بررسی طرح معماری شرکت موج نیرو در سومین جلسه کمیته معماری و شهرسازی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

طرح معماری شرکت موج نیرو در سومین جلسه کمیته معماری و شهرسازی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت موج نیرو که ازجمله  شرکت‌هایی است که اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلندمدت زمین در پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کرده است،  به‌منظور احداث ساختمان در قطعه D1، واقع در ضلع غربی فاز  ۱ پردیس پژوهش به مساحت ۳۸۴ متر، پس از تائید مدارک و مستندات مربوط به زیرساخت ساختمان، طرح معماری خود را در این جلسه ارائه داده و این طرح با حضور اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای لازم در این خصوص ارایه شد.