بازدید رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از شرکت آریا ماد شیمی و پترو پالایش تکران

شرکت آریا ماد شیمی از واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و متخصص در حوزه سولفور زدایی از محصولات نفتی است که در حال حاضر به‌عنوان بخشی از مجموعه پترو پالایش تکران در حال فعالیت است.

رئیس پارک علم و فناوری، مسعود ابراهیمی و هیأت همراه  از این مجموعه بازدید کردند و در راستای توسعه شرکت آریا ماد شیمی و همکاری با مجموعه پترو پالایش تکران مساعدت‌هایی را لحاظ کردند.

ساعت 9:00 – 99/12/19