جلسه شماره 181 شورای مدیران پارک علم و فناوری مدرس

    جلسه 181 شورای مدیران پارک تربیت مدرس در تاریخ 6 خردادماه 1402 در ساعت 10:30 الی 12:30 با حضور رئیس، معاونان و مدیران ستادی پارک در ساختمان جوانه، با دستور جلسه گزارش مرکز کارآفرینی، معاونت برنامه ریزی و توسعه و معاونت فناوری، برگزار گردید.