کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

حضور تیم‌های مدرسه کارآفرینی در کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

نخستین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار با حضور اعضای هسته‌های خلاق مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس در تاریخ 3و4 آبان‌ماه در دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار گردید. در این کنفرانس اعضای هسته ضمن ارائه ایده‌های خود به حاضرین، در نشست‌های تخصصی مرتبط حضور یافته و علاوه بر بهره‌مندی از نظرات استادان و خبرگان حوزه کسب و کار، پاسخگوی سوالات شرکت‌کنندگان در کنفرانس بودند.