جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک با موضوع بررسی متن مصوبات کمیسیون دائمی پارک

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک با موضوع بررسی متن مصوبات کمیسیون دائمی پارک در ساعت ۱۱ روز یک‌شنبه مورخ 11 خردادماه 99 با حضور رئیس پارک و اعضای محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

99/03/11