جلسه مدیران روابط‌ عمومی پارک‌های علم و فناوری کشور با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

جلسه مدیران روابط‌ عمومی پارک‌های علم و فناوری کشور با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه مورخ 27 اردیبهشت‌ماه 99 هم‌زمان با روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد.
در این جلسه که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس سرکار خانم دکتر داراب‌زاده حضور داشتند.
99/02/27