جلسه هماهنگی برگزاری رویداد جانبی کنفرانس بین‌المللی ماهی‌شناسی (Techno fish)

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد جانبی کنفرانس بین‌المللی ماهی‌شناسی در روز سه‌شنبه مورخ 3 تیرماه 99 با حضور معاون فناوری، مشاور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در امور توسعه پردیس نور و مدیر مؤسسات پارکی به‌منظور هماهنگی برگزاری و اجرای کنفرانس ماهی‌شناسی در پردیس نور برگزار شد.

در این جلسه سرفصل‌های فعالیت، روند برگزاری، محورهای اصلی و حامیان این کنفرانس مشخص شد.
99/04/03