طراحی نانوحسگرهای تشخیص سریع

دومین مدرسه تخصصی طراحی نانوحسگرهای تشخیص سریع

انجمن علمی دانشجویی نانو بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس باهمکاری ستاد ویژه توسعه نانو و مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس دومین مدرسه تخصصی طراحی وساخت نانوحسگرهای تشخیص سریع را در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.
مهلت ثبت‌نام: 18 دی‌ماه تا 30 بهمن‌ماه 1402
شماره تماس: 82885149-021، 09127932821