بازدید دکتر حامدی و هیئت همراه از پارک مدرس

بازدید از مرکز رشد پارک علم وفناوری مدرس روز یکشنبه 23 آبان ماه 95 با حضور دکتر حامدی، مدیر بخش تحقیق و توسعه مپنا و سه تن از همکاران ایشان و همچنین با حضور دکتر امی ریاست پارک، دکتر علایی معاون پشتیبانی، دکتر موسوی مدیر روابط عمومی و دکتر موحدنژاد مدیر برنامه و بودجه پارک برگزار گردید.
در ابتدای جلسه پس از خوشامدگویی توسط دکتر امی، دکتر حامدی گزارشاتی در خصوص R&D مپنا و راه اندازی آن ارائه نمودند، و همچنین اعلام نمودند که در خصوص تولید قطعات داغ تکنولوژی از سال 1960 به سال 2000 رسیده است. به ویژه در زمینه تولید قطعات به روش SX پیشرفت های زیادی با 5% قیمت جهانی حاصل گردید. طبق هدف گذاری مقرر گردید1% فروش مپنا صرف R&D گردد. ایشان همچنین مشکل اصلی توسعه R&D در مپنا را عدم مشارکت دانشگاه ها در امر تحقیقات و پژوهش دانستند و در خصوص مدل همکاری واحدهای فناور با شرکت های R&D تاکید کردند شرکت مپنا از انجام این مطالعات حمایت می نماید.
در خاتمه نیز بازدیدی از مرکز رشد فناوری توسط نمایندگان شرکت مپنا صورت گرفت.
1395/08/23