برگزاری کارگاه آشنایی با زیست بوم کارآفرینی و استارت آپی

کارگاه “آشنایی با زیست بوم کارآفرینی و استارت آپی”، از سلسله کارگاه‌های آموزشی مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس، در تاریخ‌های 26 و 27 مهر 1402 با حضور علاقه‌مندان حوزه کارآفرینی، بنیان‌گذاران استارت‌ آپ‌ها و مدیران شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، در محل دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها برگزار شد.