نخستین همایش ملی مستندسازان حیات وحش و تنوع زیستی

نخستین همایش ملی مستندسازان حیات وحش و تنوع زیستی، در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ با حضور اساتید و فعالان محیط زیستی ، اصحاب رسانه و مستندسازان باحمایت پارک علم و فناوری در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه روز، درحال برگزاری است، این همایش شامل پنل های تخصصی با موضوعات محیط زیستی، مخاطرات زیستی و گردشگری و پوشش گیاهی و حفاظت از حیات وحش و با هدف ارتباط هرچه بیشتر جامعه محققین محیط زیست با مستند سازان در حال برگزاری می باشد. در روز نخست این همایش آقای دکتر نادری منش رئیس پارک علم و فناوری در سخنرانی خود به موضوع کارآفرینی و دانشگاه های نسل سوم با نگاه حفاظتی و درآمدزایی از تنوع زیستی و حیات وحش پرداختند.