حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در اولین نمایشگاه فناوری و نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه

روز پنج‌شنبه مورخ 23 خردادماه 98، تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نمایشگاه محصولات فناورانه ExporTech که در منطقه آزاد بندرانزلی و همزمان با اولین نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد، شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، این رویداد به مدت دو روز و به‌منظور بررسی و تحلیل چالش‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نقش توسعه فناوری در این مناطق در پنل‌های جداگانه، و با حضور دکتر رضا مسرور (مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی) و دیگر مقامات سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی منطقه آزاد تشکیل شد.
همچنین، طی نمایشگاه بازدیدی توسط دکتر زارعی هنزکی، ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد، پنل چالش‌های مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و معرفی ایده‌های برتر بود و همچنین در روز دوم تعدادی از شرکت‌های  فناور راهکارها و فناوری‌های خود را برای توسعه و نوسازی خدمات  مناطق آزاد وِیژه اقتصادی ارائه کردند.
98/03/24