گزارش نشست حکمرانی سایبری

گزارش نشست حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران

گزارش نشست حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشرشده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فایل پیوست این گزارش را مطالعه کنند