نشست «از ایده‌پردازی تا کارآفرینی» در سالن علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

در روز دوشنبه مورخ 97/07/30 نشست «از ایده‌پردازی تا کارآفرینی» با حضور سخنرانان؛ دکتر یدالهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون اجرایی و پشتیبانی پارک مدرس و دکتر حسن‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک مدرس، در سالن علامه جعفری دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
این نشست توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری و انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی با همکاری کمیته تحقیقات دانشکده علوم پزشکی در راستای برگزاری سلسله نشست‌های کارآفرینی صورت گرفت. طی سخنرانی، دکتر حسن‌زاده با بیان فلسفه شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری به عنوان پل ارتباطی بین صاحبان، علم و ارائه دهندگان ایده و همچنین صاحبان صنعت و قاطبه افراد جامعه، به معرفی پارک علم و فناوری مدرس پرداختند و در ادامه چارچوب برای تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه ارائه کردند. در این چارچوب، شناخت بازار، فهم دینامیزم بازار، تمرکز بر تولید محصول، نحوه شکل‌دهی هسته‌های فناورانه و ایده‌پردازی مناسب مورد توجه قرار گرفت. همچنین دکتر یدالهی ارائه خود را درباره‌ بایدها و نبایدهای تبدیل ایده به محصول تجاری و راهکارهای کسب ثروت اظهار کردند. در آخر به شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر ارائه شد.

97/07/30