برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با هیأت مالزیایی

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و هیأت مالزیایی درزمینهٔ کاربردی کردن تحقیقات و همکاری با ستاد زیست‌فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه رئیس پارک، حسین نادری‌منش و معاونینشان با هیأت مالزیایی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این جلسه با هماهنگی ستاد زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 6 بهمن‌ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.