نشست سه پارک علم و فناوری دانشگاهی تهران به میزبانی پارک تربیت مدرس

نشست سه پارک علم و فناوری که با حضور پروفسورحسین نادری منش به عنوان دبیر، دکتر مسعودی (رئیس پارک شهید بهشتی) و دکتر علی اسدی ( رئیس پارک دانشگاه تهران) درتاریخ 26 دی‌ماه 1402 به میزبانی پارک علم و فناوری تربیت مدرس برگزار شد.
هدف ازاین نشست، هدایت دانش برای تامین نیاز بازار درقالب طرح رویش هسته های فناوری مبتنی بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویان بود.
در ادامه روسای پارک ها به تبادل نظر و برنامه ریزی برای تصویب آیین نامه در خصوص طرح رویش هسته های فناوری مبتنی بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویان، جهت طرح در جلسه آتی روسای پارک‌های کشور پرداختند