برگزاری چهارمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس این جلسه با حضور اعضای شورای پذیرش پارک و به منظور بررسی 3 طرح در تاریخ سه شنبه 4 مهرماه ساعت 9 تا 11 در پارک، برگزار شد.

در این جلسه هر3 طرح متقاضی ورود به دوره رشد پارک بودند. این طرح‌ها به شرح زیر است:
_ شرکت مهندسی فناوران آب و انرژی ساتیار با طرح توسعه سامانه های مانیتورینگ کوره‌ها و مشعل‌های صنعتی
_ شرکت تجارت الکترونیک آوای نوین سیمرغ با طرح راهکارهای فناوری مالی و درگاه پرداخت اینترنتی تحت سامانه نوینو
_ شرکت بهبود هوشمند کارافن با طرح توسعه مدل برآورد بهره‌وری و ترکیب بهینه ناوگان معادن

در نهایت با پذیرش سه شرکت برای ورود به پارک موافقت به عمل آمد.