برگزاری جلسه با دانشگاه علمی و کاربردی مهر البرز

برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با دانشگاه علمی و کاربردی مهر البرز

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و دانشگاه علمی و کاربردی مهر البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه کارشناس توسعه ساختار و روابط، سروناز پاشازاده و کارگزار ناحیه نوآوری با دکتر افشاری، مدیر دفتر همکاری‌های آزاد دانشگاه علمی کاربردی مهر البرز و خانم ربیعی، رئیس مرکز تخصصی یادگیری الکترونیکی دانشگاه به بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآوری پرداختند.

درر ابتدا سروناز پاشازاده، به معرفی ناحیه نوآوری مدرس و مزایای بهره‌مندی از آن پرداخت و از دانشگاه علمی کاربردی مهر البرز به‌عنوان یکی از بازیگران مؤثر ناحیه نوآوری و از تعاملات هدفمند به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند شبکه‌سازی در ناحیه نوآوری نام برد.

پس‌ازآن دکتر افشاری با استقبال از فعالیت‌های صورت گرفته در ناحیه نوآوری، به معرفی دانشگاه و توانمندی‌های آن در حوزه آموزش‌های الکترونیکی و مجازی با بیش از یک دهه تجربه به مؤسسات و دانشگاه‌های بزرگ کشور ازجمله؛ دانشگاه شریف، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه امیرکبیر پرداخت.

وی در ادامه افزود، بستر ارائه‌شده از جانب دانشگاه در بحث یادگیری مجازی شامل، تأمین استاد، پلت فرم کلاس مجازی، تولید محتوا و حتی ارائه مدرک میسر است.

در خاتمه این جلسه که در روز سه‌شنبه 25 خرداد سال جاری برگزار شد، مقرر شد طرفین همکاری‌های خود را توسعه و گسترش دهند.

00/03/29