جلسه با تیم نظارت و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با تیم نظارت و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روز سه‌شنبه مورخ 20 خردادماه 99 با حضور برخی مدیران پارک در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد. این جلسه با محوریت تخصصی و مالی برای نظارت و ممیزی مرکز نوآوری پارک موسوم به «استارت‌آپ فکتوری» برگزار شد. در طی این جلسه بازدید از پروژه استارت‌آپ فکتوری نیز انجام گرفت.
99/03/20