برگزاری جلسه‌ی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با مرکز تحقیقات انجمن فک و صورت

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و مرکز تحقیقات انجمن فک و صورت در خصوص شبکه‌سازی ناحیه نوآوری مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‌مدرس، این جلسه با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، محمد صادق سبط‌الشیخ انصاری و رئیس مرکز تحقیقات انجمن فک و صورت، محمد بیات تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، به تشریح اهداف ناحیه نوآوری و معرفی بازیگران آن پرداخت و با اشاره به ضرورت تعامل و هم افزایی این بازیگران، از مرکز تحقیقات فک و صورت به عنوان یک مجموعه علمی و عملی نام برد که تجربه مناسبی در تجاری‌سازی دانش دارد.

در ادامه، رئیس مرکز تحقیقات انجمن فک و صورت ضمن استقبال از عضویت در ناحیه نوآوری به فعالیت‌های مرکز در حوزه تجاری‌سازی اشاره کرد و خواستار تداوم جلسات و عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه شد.

گفتنی است مرکز تحقیقات انجمن فک و صورت یکی از مراکز علمی مرجع بوده، که در ناحیه نوآوری مدرس واقع شده است.

این جلسه در روز یک‌شنبه 11 آبان سال جاری برگزار شد.

ساعت 10:00 – 99/08/26