برگزاری مراسم بازدید از ساختمان‌های پویش و رویش پردیس پژوهش توسط قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف

مراسم بازدید از ساختمان‌های پویش و رویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس توسط قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت عتف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این مراسم دکتر مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت عتف، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر سیدمهدی موسوی‌کوهپر، معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس و اعضای هیأت‌رئیسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس حضور داشتند.

در پایان مراسم نیز میهمانان از ساختمان‌های پویش و رویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس بازدید کردند. این جلسه از ساعت 15:30 تا 17:30 برگزار شد.

ساعت 17:15-99/06/29