برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با هیأت رئیسه پارک

جلسه پرسش و پاسخ شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با هیأت رئیسه پارک برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیأت رئیسه پارک و شرکت‌های مستقر تشکیل شد، عناوینی چون نحوه تعامل شرکت‌های مستقر در ساختمان پویش با پارک، نحوه مدیریت ساختمان پویش، ارائه انتقادات و پیشنهادات و پرسش و پاسخ مطرح شد.

این جلسه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در ساختمان پویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

ساعت 09:00-99/06/30