معرفی شرکت‌های مرتبط حوزه آموزش مستقر در پارک تربیت‌مدرس به مجتمع آموزش و پژوهش تهران پژوهشگاه نیرو
 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس، جلسه معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس در حوزه آموزش به مجتمع آموزش و پژوهش پژوهشگاه نیرو در محل پارک تربیت‌مدرس به‌منظور بهره‌مندی از توانمندی‌های این شرکت‌ها برای رفع نیاز‌های وزارت نیرو، برگزار گردید.

 در این جلسه که با حضور دکتر نادری‌منش، رئیس پارک تربیت‌مدرس و دکتر ذوالریاستین، رئیس مجتمع آموزش و پژوهش تهران پژوهشگاه نیرو برگزاری گردید، مدیران پنج شرکت مستقر در پارک تربیت‌مدرس اقدام به ارائه خدمات و توانمندی‌های خود نمودند.

 در ادامه با تاکید بر کاربردی‌سازی‌خدمات شرکت‌ها برای مجموعه وزارت نیرو، قرار بر ایجاد همکاری پارک با مجتمع آموزش و پژوهش پژوهشگاه نیرو شد.