انتصاب مدیر حوزه ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، با حکم دکتر حسین نادری‌منش، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر محمد گودرزی‌نیک به سمت «مدیر حوزه ریاست» منصوب شد.

ساعت 10:30، 25 دی 1400