انتصاب معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، با حکم دکتر حسین نادری‌منش، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر رسول ناصری به سمت معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری منصوب شدند.
دکتر رسول ناصری پیش‌ از این رئیس مرکز تولید محتوا و یادگیری الکترونیک دانشگاه جامع علمی و کاربردی کل کشور بودند.