بازدید رئیس دانشگاه از ساختمان پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

در روز شنبه مورخ 17 اسفندماه 98، جناب آقای دکتر احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر واعظ، رئیس دانشکده کشاورزی به همراه هیأت همراه، با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی، رئیس محترم پارک علم و فناوری، از تلاش‌های همکاران پارک علم و فناوری برای آماده‌سازی مراسم رونمایی طرح جامع پردیس پژوهش در روز دوشنبه مورخ 19 اسفندماه 98 بازدید کردند. طی بازدید، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، به رضایت خود از پیشرفت مناسب و با کیفیت این پروژه همراه با هزینه‌های اجرایی پایین در مدت زمان کوتاه اشاره کرد.
98/12/18