برگزاری جلسه گپ و گفت رئیس پارک با واحدهای مستقر در ساختمان رویش

جلسه گپ و گفت رئیس پارک با واحدهای مستقر در ساختمان رویش برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر حسین نادری‌منش، رئیس پارک ضمن خوش‌آمد گویی به مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌ها مواردی را در راستای اهداف پارک بیان کردند.

وی در ادامه موضوعاتی را همچون لزوم استفاده از منابع انسانی دانشگاه، اهمیت مسئله دانش‌بنیانی و حمایت‌های پارک‌های علم و فناوری را بیان کرده و جدی گرفتن آن را حائز اهمیت دانست.

در انتهای جلسه مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌ها ضمن معرفی خود و حوزه فعالیت شرکت‌ها، به بحث و تبادل‌نظر با رئیس پارک پرداختند.