برگزاری با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

جلسه‌ای مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، محمدصادق سبط الشیخ انصاری با جناب آقای دکتر حاتمی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران و جناب آقای دکتر صیرفی، معاون امور استان‌های سازمان، به تبادل‌نظر و بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآوری پرداختند.

در این جلسه که، در ابتدا معاون برنامه و توسعه پارک تربیت مدرس، به معرفی ناحیه نوآوری مدرس و مزایای بهره‌مندی از آن پرداخت و از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به‌عنوان یکی از بازیگران مهم ناحیه نوآوری نام برد و از تعاملات هدفمند به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند شبکه‌سازی در ناحیه نوآوری نام برد.

پس‌ازآن جناب آقای دکتر حاتمی به معرفی حیطه‌های فعالیت سازمان و چالش‌های پیش روی آن اعم از اشتغال و تمهیدات برای آینده دانشجویان، ایجاد استارت‌آپ‌ها در حوزه روانشناسی و همچنین آسیب‌های روحی و روانی پسا کرونا پرداختند.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکاری در ناحیه نوآوری و همچنین تبادل تفاهم‌نامه همکاری مشترک توافق کردند.