بازدید پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

رئیس پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس به همراه هیأت همراه از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس بازدید کردند.

در ابتدای جلسه مدیر مؤسسات پارک، مهندس محمد حسین‌زاده ، به ارائه توضیحات در خصوص فرآیندها و چشم‌انداز پارک پرداخت.

بعد از بازدید از ساختمان جوانه و بخش‌های مختلف ساختمان مرکز رشد گردآفرید، جلسه‌ای با حضور رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و معاون فناوی پارک، مهندس حامد ابراهیمی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک،  مهندس محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری به‌منظور تبادل‌نظر و بحث و گفتگو برگزار شد.