حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در دومین نمایشگاه بین‌المللی شهرهوشمند

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند را باهدف بهبود کیفیت زندگی شهری و روستایی، توسعه بازار شهر هوشمند و ارایه آخرین دستاوردهای فن‌آوری روز در حوزه شهرهای هوشمند برگزار می‌کند.

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند حضور دارد.

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود از غرفه پارک‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نمایشگاه شهر هوشمند بازدید کنند.

زمان: ساعت10 تا 16 یک‌شنبه تا سه‌شنبه، 5 تا 7 بهمن سال جاری
مکان: سالن شبستان مصلی غرفه ۲۱۱