برگزاری جلسه مدیر طرح و برنامه با شهردار منطقه 22

برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شهرداری منطقه 22

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شهرداری منطقه 22 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه طرفین در رابطه با همکاری‌های مشترک با محوریت برگزاری رویدادها، کارگاه‌های آموزشی، استفاده از فضاها و ظرفیت‌های فیزیکی شهرداری و پارک و بهره‌مندی از محصولات شرکت‌های فناور مستقر در پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در روز چهارشنبه 22 مرداد سال جاری برگزار شد.
ساعت 9- 99/05/25