برگزاری آخرین دوره از «مجموعه قوانین حقوقی ثبت شرکت‌ها»

آخرین دوره از «مجموعه قوانین حقوقی ثبت شرکت‌ها» از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح ب روز شنبه مورخ ۹ دی‌ماه با تدریس سرکار خانم دکتر لبافیان طوسی، داور جوان مرکز داوری و میانجی‌گری سازمان جهانی مالکیت فکری و حضور جمعی از دانشجویان در ساختمان جوانه تربیت مدرس برگزار شد‌.