تنوع زیستی جنگل تحقیقاتی پارک علم و فناوری تربیت مدرس

تنوع زیستی جنگل تحقیقاتی پارک علم و فناوری تربیت مدرس با مساحتی حدود 1817 هکتار در شهرستان نور و حوضه آبخیز 46 کجور قرار دارد. که دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعی متعددی ست که ظرفیت‌های پژوهشی و گردشگردی بسیاری در خود دارد.
این جنگل دارای 260 گونه گیاهی، 40 گونه پرنده و 15 گونه پستاندار است که در این میان چند گونه از آن در معرض خطر انقراض قرار دارند.همچنین 7 آبشار بلند در این جنگل قرار دارد که آبشار چهار دره بلندترین آبشار طبقاتی ایران است.