رویداد مشترک علمی فرهنگی

رویداد مشترک علمی فرهنگی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 رویداد مشترک علمی فرهنگی بین دو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با دانشگاه بصره عراق که از 30 بهمن ماه 1402 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در حال برگزاری است، ضمن تأکید بر دیپلماسی علمی و فرهنگی به عنوان عناصر قدرت نرم، بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی خود تمرکز کردند.
جمال فیاضی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: برگزاری رویداد علمی و بین المللی در رابطه با دیپلماسی علمی-فرهنگی است که مدت‌هاست در این دانشگاه به عنوان سرلوحه کار‌ها و راهبرد‌هایی که به آن نگاه می‌کنیم، قرار گرفته است.
وی به دعوت دانشگاه بصره به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های کشور عراق اشاره کرد و افزود: حدود ۸۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که تیمی متشکل از حدود ۶۰ نفر در این رویداد علمی و بین المللی شرکت کردند.
حیدر حسن، رئیس دانشگاه بصره عراق گفت: دانشگاه بصره با رئیس و همه استاد‌ها و همه بخش‌ها و دانشکده‌ها در همه رشته ها، آماده همکاری با فرهنگی و علمی با دانشگاه‌های خوزستان است.
ایجاد فرصت‌های مطالعاتی علمی، پذیرش دانشجوی بین المللی و طرح‌های پژوهشی بخشی از اهداف این همایش علمی و بین المللی بود.