مرکز نوآوری امروز افتتاح می شود

مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه امروز افتتاح می شود

مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه پارک علم و فناوری مدرس امروز ۱۷ اسفندماه سال جاری با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، شهردار تهران، شهردار منطقه 6، معاون پژوهشی و فناوری وزارت عتف، رییس دانشگاه، رئیس پارک و  مسئولانی دیگر  افتتاح می شود.