برگزاری سومین جلسه برنامه راهبری گروه مپنا

سومین جلسه برنامه راهبری گروه مپنا با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه دکتر حسین نادری منش، رئیس پارک، دکتر امیر عبدالله زاده، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمودرضا حقی فام، معاون پژوهش و فناوری گروه مپنا، دکتر احسان موحدنژاد و تعدادی از معاونین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این جلسه با مقدمه‌ای از هدف مپنا برای احداث مرکز ملی اویونیک و مرکز تحقیقات موتور آغاز و توضیحاتی در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری، مزایای احداث برای صنعت و دانشگاه و چگونگی عقد تفاهم‌نامه این مرکز مطرح شد.

در ادامه دکتر نادری منش، نماینده دانشگاه تربیت‌مدرس با توجه به ابهاماتی که در مستندات وجود داشت به بیان برخی شرایط لازم برای ایجاد یک ساختار منتج به اهداف مواردی را خاطرنشان کردند‌.

نماینده مرکز هوایی به مسائلی که تاکنون در جلسات قبلی مطرح‌شده پرداخته و اصول و سازوکار مدنظر قرارگرفته در عقد تفاهم‌نامه را برشمردند. مواردی ازجمله چگونگی ارتباطات و روند تولید محصول و همچنین وظایف و ملزومات طرفین در اجرای تفاهم‌نامه که قبلاً موردبررسی قرارگرفته بود به تفکیک ارائه و به ابهامات موجود درزمینهٔ سازوکارهای موجود در ایجاد ارتباط مؤثر توسط ایشان بیان شد.

پس از انجام مباحث تخصصی توسط طرفین، قرار بر این شد که نهایتاً تا ده روز آینده و با انجام جلسات مشترک درزمینهٔ ادامه مؤثر اجرای تفاهم‌نامه جمع‌بندی لازم از طرف ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس انجام و فرآیندهای آتی برای ورود به مباحث عملیاتی پیش‌بینی و تدوین شود.