برگزاری وبینار تحلیل بازار محصولات با فناوری پیشرفته

برگزاری وبینار تحلیل بازار محصولات با فناوری پیشرفته

شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار تحلیل بازار محصولات با فناوری پیشرفته را با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

محورها

  • اهمیت پیش ارزیابی مالی و تهیه BP در کسب‌وکارهای با فناوری پیشرفته
  • مفهوم بازار و طرح بازاریابی برای یک محصول با فناوری پیشرفته
  • ریسک کسب‌وکار با فناوری پیشرفته و جایگاه ریسک بازاری
  • مدل بازار گرایی کسب‌وکارهای با فناوری پیشرفته

مدرس

  • حامد رفیعی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران

زمان برگزاری: چهارشنبه 8 دی 00، ساعت 10 الی 12
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی 138